Het Felicitatieproject bezoekt kroonjarigen vanaf de
leeftijd van 70 jaar. 

Zij doen dit werk al meer dan 50 jaar voor 
de Rivierenbuurt en is hiermee het oudste project in
het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

Privacyverklaring

Het Felicitatieproject brengt huisbezoeken aan elke buurtbewoner vanaf 70 jaar die een kroonjaar bereiken en presenteert iedere vijf jaar een informatiemap en een cadeautje. Als 70-plussers nog uitstekend functioneren heeft de map met informatie preventieve waarde. Men kan zich tijdig op de hoogte stellen van allerlei mogelijkheden, zodat men ook tijdig hulp in kan roepen, als dat later nodig mocht zijn.

Hieromtrent maakt het felicitatieproject gebruik van persoonsgegevens (NAW, telefoonnummer en de geboortedatum) om te kunnen feliciteren en informeren.

Uit de Kroonjarigenbezoeken komen ook Gezelligheidsbezoeken voort. Deze zijn gericht op eenzaamheidspreventie.

Deze Gezelligheidsbezoeken vinden in overleg met de oudere veelal maandelijks plaats.
Deze ouderen hebben toestemming gegeven om hun persoonsgegevens hiervoor te gebruiken.

De verslagen van bezoeken aan Kroonjarigen en eenzame ouderen worden iedere maand vernietigd.
Op het moment dat een eenzame oudere geen prijs meer stelt op huisbezoek of komt te overlijden worden hun gegevens vernietigd.

Ook van de vrijwillgers (gemiddeld 27 personen) die de huisbezoeken afleggen worden de persoonsgegevens (NAW, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) met toestemming van de vrijwilliger bewaard. Deze gegevens worden ook bewaard nadat ze geen vrijwilliger meer zijn. Dit met het doel contact te houden en hen eventueel uit te nodigen voor een jubileum, bijeenkomst of andere activiteiten van het Felicitatieproject.

Ook voor alle overige informatie of vragen (bijvoorbeeld inschakelen sociaal werk) wordt apart toestemming gevraagd aan de oudere.

De gegevens worden uitsluitend op papier bewaard achter slot en grendel. Enkel de projectcoördinator van het Felicitatieproject kan daarbij.