Het Felicitatieproject bezoekt kroonjarigen vanaf de
leeftijd van 70 jaar. 

Zij doen dit werk al meer dan 50 jaar voor 
de Rivierenbuurt en is hiermee het oudste project in
het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

Het Felicitatieproject heeft zich ten doel gesteld:

• Ouderen, die vanaf 70 jaar een kroonjaar bereiken een informatiemap (zie hieronder) met nuttige informatie te presenteren.
• Middels signalering bouwstenen aan te dragen, zodat voor de ouder wordende buurtbewoner passende voorzieningen en maatregelen worden getroffen om optimaal te kunnen functioneren en participeren in de wijk/buurt van hun keus.

Ondermeer door ouderen die een kroonjaar bereiken of bereikt hebben een bezoek te brengen, kunnen ontvangen signalen van deze doelgroep door middel van een vragenformulier worden overgebracht naar PuurZuid en de Stadsdeelraad.
Enerzijds met het oogmerk voor deze senioren buurtbewoners beleidsalternatieven aan te dragen en te ontwikkelen in het belang van hun welzijn en anderzijds om desgewenst individuele oplossingen te verzorgen.

Inhoud informatiemap Felicitatieproject:
• Ontmoetingsactiviteiten voor buurtbewoners in het Huis van de Wijk Rivierenbuurt
• Wijkeettafels in de RivierenbuurtSeniorWeb
• SeniorWeb: computer en tablet cursussen
• Voor Elkaar in Zuid: o.a. klusjes
• Heen en Weer door de wijk: ritten
• Sociaal loket: vragen over zorg, welzijn en zelfstandig wonen
• Stadsdorp Rivierenbuurt
• Burenbemiddeling
• !WOON: hulp en advies (Huurteam)
• Informatie en tips van de politie
• Informatie en tips van de Brandweer en Brandwondenstichting
• ATA personenalarmering
• Nuttige adressen om te weten
• En verder nog meer belangrijke informatie!